brazilië

Brazilië

Het regenwoud is het grootste intacte natuurlijke woud op aarde. Alleen al in Brazilië wonen er meer dan 24 miljoen mensen, en in het Amazonebekken zelf honderdduizenden meer. Er is een zeer goede reden waarom het Amazonegebied de locatie is die veel wetenschappers heeft geïnspireerd om de biodiversiteit van de hele wereld als een levend organisme te bestempelen. Door het vermogen van de Amazone om zich voort te planten, zijn er nergens ter wereld steriele soorten. Dit betekent dat elke soort op aarde op de een of andere manier verwant is met de bewoners van de Amazone. U kunt zich voorstellen dat dit een zeer rijke bron is voor de materialen die de kern vormen van de moderne beschaving, zoals papier, autos, telecommunicatie, geneeskunde, informatie, enz.

Als je echter alle verschillende dier- en plantensoorten op aarde zou tellen, zou je waarschijnlijk niet verder komen dan zon 60 miljoen soorten. Als je je dus alleen al het aantal soorten in het Amazonewoud zou voorstellen, zou dat gelijk zijn aan het totale aantal soorten op aarde, inclusief vogels, amfibieën, reptielen en zelfs zoogdieren, dat bijna tien miljard bedraagt. Dit maakt het Amazonegebied tot de meest biodiverse plek ter wereld, en deze rijkdom aan leven heeft ertoe bijgedragen dat het een van de belangrijkste plaatsen ter wereld is om te bezoeken.

Er zijn veel verschillende redenen waarom Brazilië veel bekendheid heeft verworven als een van de leiders in de strijd tegen illegale houtkap en andere vormen van milieuvernietiging. De bossen in Brazilië hebben een veel lager zuurstofdepletieniveau dan welke andere plek op de planeet dan ook. Brazilië heeft ook de enige in het wild levende vogeldrager van de hele wereld, de Grote vliegende zonnevogel. Een van de meest recente toevoegingen aan de lijst van milieutroeven in Brazilië is het regenwoud, dat misschien wel de grootste uitgestrektheid van levend plantenleven op aarde is.