De waarheid over regenwouden

Een tropisch regenwoud is een plaats waar de luchtvochtigheid zeer hoog is, de temperaturen extreem heet zijn en de luchtvochtigheid het hele jaar door op zijn hoogst is. De plantensoorten die in tropische regenwouden leven zijn divers, maar enkele van de meest voorkomende zijn palmen, cactussen, bamboe, zeekoeien, kikkers, vogels en zelfs vleermuizen. De leefgebieden bestaan uit bomen, struiken, grasland, akkerland en land met een mengsel van verschillende soorten gesteente. Een regenwoud komt op aarde voor op vele plaatsen zoals Afrika, Zuid-Amerika, Australië en sommige delen van Azië. Deze plaatsen bieden ook de habitat voor dieren zoals krokodillen, nijlpaarden en andere grote dieren.

regenwoudregenwoud

De waarheid over regenwouden

Een tropisch regenwoud is een plek waar de luchtvochtigheid erg hoog is, de temperaturen extreem warm zijn en de luchtvochtigheid het hele jaar door op zijn hoogst is. De plantensoorten die in tropische regenwouden leven zijn divers, maar enkele van de meest voorkomende zijn palmen, cactussen, bamboe, zeekoeien, kikkers, vogels en zelfs vleermuizen. De leefgebieden bestaan uit bomen, struiken, grasland, akkerland en land met een mengsel van verschillende soorten gesteente. Een regenwoud komt op aarde voor op vele plaatsen zoals Afrika, Zuid-Amerika, Australië en sommige delen van Azië. Deze plaatsen bieden ook de habitat aan dieren zoals krokodillen, nijlpaarden en andere dieren van grote afmetingen.

Tropische regenwouden bieden een thuis aan miljoenen diersoorten, maar ze trekken geen vogels of insectensoorten aan vanwege de extreme hitte en het gebrek aan vochtigheid. De belangrijkste reden waarom zij bekend staan als "de vergeten tropische" is dat zij minder onder druk staan van menselijke activiteit dan andere plaatsen in de wereld. De soortvorming op deze plaatsen is trager verlopen dan elders wegens het gebrek aan informatie over het proces. Gelukkig hebben in de afgelopen tien jaar veel onderzoekers dit proces bestudeerd en geprobeerd uit te vinden wat de soortvormingpatronen voor deze soorten zijn.

Een van de grote theorieën die zijn bestudeerd is dat de meeste regenwouden twee soorten lagen hebben. De ene is een opkomende laag, die bestaat uit een combinatie van algen, schimmels, bacteriën en andere micro-organismen. De tweede is een bladerdak, dat bestaat uit boombladeren en -takken, plantenwortels, veren en verschillende soorten stof. Het bladerdak houdt het vocht en de warmte van de aarde vast en verhindert zo de groei van organismen die normaal in een vochtige en warme omgeving leven. Dit is de reden waarom de meerderheid van de vogels, zoogdieren en insecten die in regenwouden leven slechts zelden andere plaatsen op de wereld bezoeken en nog minder insecten vanuit hun oorspronkelijke habitat naar andere plaatsen op de wereld vliegen.