Themas van de politiek in Brazilië zijn sociale klasse, corruptie, economische groei, sociaal-economische ongelijkheid, etniciteit en sociale onrechtvaardigheid. Met de nadruk op politieke kwesties, concentreert Contentious Politics In Brazil and China zich op immigratie, verstedelijking, misdaad, seksualiteit, de milieuproblematiek, internationale betrekkingen, nationale veiligheid, diplomatie, en mensenrechten. Dit boek analyseert verschillende politieke themas uit beide landen om een rijk inzicht te verschaffen in hoe het politieke systeem van elk land omgaat met ontwikkelingsuitdagingen, binnenlands machtsspel, de rol van het bedrijfsleven in de samenleving, en de controversiële kwesties die de richting van de toekomstige ontwikkeling beïnvloeden. De auteur heeft een achtergrond in internationale politiek met een focus op Latijns-Amerika en Zuid-Azië. Daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring in management consulting en training in bedrijfsontwikkeling op het snijvlak van technologie en politiek. Ze heeft een PhD in International Business and Management van de University of California, Santa Barbara.

politiek in braziliëpolitiek in brazilië

Themas van de politiek in Brazilië zijn onder meer sociale klasse, corruptie, economische groei, sociaaleconomische ongelijkheid, etniciteit en sociale onrechtvaardigheid. Met de nadruk op politieke kwesties, concentreert Contentious Politics In Brazil and China zich op immigratie, verstedelijking, criminaliteit, seksualiteit, het milieuvraagstuk, internationale betrekkingen, nationale veiligheid, diplomatie en mensenrechten. Dit boek analyseert verschillende politieke themas uit beide landen om een rijk inzicht te verschaffen in hoe het politieke systeem van elk land omgaat met ontwikkelingsuitdagingen, binnenlands machtsspel, de rol van het bedrijfsleven in de samenleving, en de controversiële kwesties die de richting van de toekomstige ontwikkeling beïnvloeden. De auteur heeft een achtergrond in internationale politiek met een focus op Latijns-Amerika en Zuid-Azië. Daarnaast heeft zij uitgebreide ervaring in management consulting en training in bedrijfsontwikkeling op het snijvlak van technologie en politiek. Zij is gepromoveerd in International Business and Management aan de University of California, Santa Barbara.

}

In "Controversiële politiek in Brazilië en China" geeft Paulo haar visie op de Braziliaanse en Chinese houding ten opzichte van economische en sociale vooruitgang in relatie tot hun relatie. Ze wijst erop dat de groei in China afhankelijk is van grootschalige planning en regulering op staatsniveau om het ontwikkelingsmodel te ondersteunen, terwijl het Braziliaanse groeimodel meer berust op de unieke omgeving van het land, inclusief de cultuur en lokale besluitvorming. Paulo stelt dat beide landen een visie delen van sociale en economische vooruitgang als gekoppeld aan menselijke ontwikkeling en vrijheid. Elk land heeft echter ook verschillende plannen voor de manier waarop het deze doelen wil bereiken. Het boek onderzoekt beide kanten van het economische debat met betrekking tot Brazilië en China en hoe elk land probeert zijn ontwikkelingsmodel in evenwicht te brengen met zijn traditionele en moderne culturele en geografische omgeving.

In "Controversiële politiek in Brazilië en China" geeft Paulo een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis en de politiek van Brazilië en China en beschrijft hij de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd als zij hun nationale doelstellingen proberen na te streven. De auteur stelt dat voor een goed begrip van China en Brazilië een geïntegreerde benadering nodig is die ook rekening houdt met de Latijns-Amerikaanse landen. De Braziliaanse politiek en de politiek van China zijn nauw met elkaar verweven. De combinatie van Latijns-Amerikaanse landen zal een meer alomvattende benadering opleveren van Latijns-Amerikaanse en Chinese internationale economische kwesties.