De geschiedenis van Brazilië wordt gekenmerkt door de onderlinge verbondenheid van zijn samenleving, zijn cultuur en zijn geschiedenis van het bedrijfsleven. De geschiedenis van Brazilië begint bij de inheemse volkeren die in Brazilië wonen. Deze inheemse volkeren zijn ver verwijderd gebleven van de commerciële activiteiten van de moderne maatschappij, maar de moderniteit heeft een manier gevonden om het Amazonewoud binnen te dringen en hun leven te verstoren. Daarom zijn deze stammen zich gaan organiseren in sociaal-economische collectieven. In de loop der tijd heeft de geschiedenis van Brazilië diepgaande veranderingen ondergaan.

geschiedenis van brazilië

De geschiedenis van Brazilië wordt gekenmerkt door de onderlinge verbondenheid van de samenleving, de cultuur en de geschiedenis van het bedrijfsleven. De geschiedenis van Brazilië begint bij de inheemse volkeren die in Brazilië wonen. Deze inheemse volkeren zijn ver verwijderd gebleven van de commerciële activiteiten van de moderne maatschappij, maar de moderniteit heeft een manier gevonden om het Amazonewoud binnen te dringen en hun leven te verstoren. Daarom zijn deze stammen zich gaan organiseren in sociaal-economische collectieven. In de loop der tijd heeft de geschiedenis van Brazilië ingrijpende veranderingen ondergaan.

De geschiedenis van Brazilië omvat ook de opkomst van machtige Braziliaanse families. Het verhaal van hoe deze machtige families, gesteund door de Portugese kolonisatoren, rijkdom verwierven door hun gezag uit te oefenen over het leven van de plaatselijke stammen, is fascinerend. De vestiging van de Republiek Brazilië in de negentiende eeuw markeerde het begin van de geleidelijke veranderingen in het leven van de Brazilianen. In de negentiende eeuw kwam wat tegenwoordig de Braziliaanse economie wordt genoemd tot stand, die wordt gekenmerkt door een hoog ontwikkelingsniveau en een grote stabiliteit. In het verleden werd het Amazonegebied overheerst door vijandige inheemse stammen. Met de hulp van Braziliaanse en buitenlandse ondernemers zijn de Amazone-stammen echter in de Braziliaanse samenleving geïntegreerd.

De evolutie van de Braziliaanse samenleving heeft ook diepgaande veranderingen in de geschiedenis van het bedrijfsleven teweeggebracht. De vestiging van Braziliaanse havens om de enorme rijkdommen van het Amazonegebied te exploiteren, markeerde een begin van de Braziliaanse economische ontwikkeling. Dit ging gepaard met de vestiging van nieuwe industrieën, zoals voedselverwerking en de productie van textielproducten. Als gevolg van deze factoren heeft de geschiedenis van Brazilië ingrijpende veranderingen ondergaan. Men kan gerust zeggen dat het huidige Brazilië een divers land is en een verbazingwekkende eigen geschiedenis heeft.